מרתון כתיבה: תנאי שירות

מרתוני הכתיבה של קודו מתקיימים במרחב עבודה / ספרייה וכוללים 10 שעות עבודה בהנחיה וליווי של אשת צוות קודו.

כל מה שכולל המרתון:

 • מושב פתיחה
 • 4 מושבי כתיבה
 • ייעוץ אישי של מנחת המרתון לפי דרישה
 • סדנת תוכן
 • סדנת גוף-נפש
 • סיכום ורפלקציה

 

* פעילויות עשויות להתווסף או להשתנות לפי שיקול דעת של המנחה בתאריכים ספציפיים ויפורסמו בהתאם מראש.

תנאי הרכישה:

 • ההשתתפות במרתון קודו מחייבת הרשמה למועד ספציפי ורכישת כרטיס לפני קיומו של המרתון.
 • ההשתתפות על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • מחיר הכרטיס למרתון קבוע מראש ומפורסם באתר (לפי מחירון – כרטיס בודד,
  כרטיסייה מוזלת, כרטיס בהנחה למנויים קודו אונליין/קודה בלבד, כרטיסייה
  מוזלת למנויים קודו אונליין/קודה בלבד).
 • מחיר הכרטיס אינו משתנה לפי מספר השעות של השהייה בפועל במרתון.
 • ברכישת כרטיסייה ניתן לעדכן תאריכים נוספים להשתתפות בשלב מאוחר יותר.

מדיניות הביטולים:

בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן תשע"א 2010, ניתן לבטל השתתפות בכנס או סדנה (להלן: "הפעילות") תוך 14 יום ממועד התשלום (להלן "מועד ההזמנה") ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני תחילת הפעילות. 

ביטול רישום ההשתתפות במסגרת הימים כמפורט לעיל, יזכו החזר כספי, זולת דמי ביטול של 5% או ₪100, לפי הנמוך מביניהם.

 • בנוסף למדיניות הביטולים, ובמסגרת מרתוני הכתיבה של קודו, ניתן לשנות מועד בתנאי ששינוי המועד יבוצע למעלה מ-48 שעות שאינן שעות מנוחה (שישי שבת) לפני הפעילות. שינוי או ביטול השתתפות במועד מאוחר יותר לא יקנה כרטיס חלופי או אפשרות לשינוי מועד. כדי לבטל את הרישום, יש לפנות אלינו במייל team@codolife.com תוך ציון פרטי הזדהות שעמן בוצעה הרכישה.
 • הביטול יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתקנון תנאי השימוש של קודו.
 • במקרה של ביטול של 48 שעות לפחות לפני מועד המרתון, בתנאי שלא מדובר בימי  מנוחה  ניתן יהיה להירשם למרתון אחר על בסיס מקום פנוי.
 • במקרה של ביטול בטווח של 48 שעות או אי הגעה למרתון ללא כל הודעה – לא יינתן כרטיס חלופי למרתון אחר.

תנאים נוספים:

 • ניתן להשתמש בכרטיס למרתון לתקופה של 10 חודשים בלבד מיום הרכישה.
 • ברכישת כרטיסייה ומימוש חלקי שלה – לא יינתן זיכוי כספי אלא רק אפשרות להשתמש בשירות אחר.
 • מרתון שיבוטל על ידי המיזם יקנה לרוכש זכאות להחזר כספי מלא, למעט במקרים שבהם ההרשמה למרתון בוצעה, על בסיס מקום פנוי, לאחר ביטול השתתפות במרתון קודם בטווח של 72 השעות שקדמו למרתון.