מדיניות פרטיות – Co.Do

ברוכים הבאים לאתר https://codolife.com ("האתר").

אנא קראו בבקשה את האמור במסך מדיניות הפרטיות של מפעילת האתר, ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

מפעילת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותים אותן היא מעמידה לטובת משתמשיה הרשומים. בתנאים אלו יפורט, בין השאר, כיצד משתמשת מפעילת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים או נאסף על-ידה בעת השימוש בשירותים.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ועושה שימוש במונחים המוגדרים בתנאי השימוש; בהתאם, יש לקרוא אותה ביחד עם תנאי השימוש באופן בו ומסמך מדיניות הפרטיות בא להוסיף על תנאי השימוש. מקום בו נעשה שימוש במונח מוגדר אשר אינו מוגדר באופן פרטני במסמך מדיניות פרטיות זה, יהיה המונח המוגדר בעל הערך אשר הוגדרו עבורו בתנאי השימוש.

 1. איזה מידע אנו אוספים?
  • מידע אישי שאתה מוסר למפעילת האתר

בקצרה: אנו אוספים מידע אישי שאתה מוסר למפעילת האתר בעת ההרשמה לשימוש בשירותים, במהלך השימוש בשירותים (למשל, בעת שליחת שאילתה באמצעות האתר).

אנו אוספים מידע אישי שאתה מוסר לנו מרצונך בעת ההרשמה לשירותים, כאשר אתה פונה אלינו דרך האתר ומביע רצון לקבל מידע עלינו או על השירותים שלנו, כאשר אנו מתכתבים אתך כלקוח או לקוח פוטנציאלי, בעת השימוש השוטף בשירותים או יצירת קשר בדרך אחרת.

 • המידע האישי שאנו עשויים לאסוף יכול לכלול את הפרטים הבאים:
  • שם;
  • כתובת דוא"ל;
  • מספר טלפון;
  • עיר מגורים;
  • מוסד לימודים;
  • תחום לימודים;
  • נושא מחקר;
  • שאלון העדפות אישיות;
  • תאריך לידה;
  • סטטוס אישי;
  • מקצוע/משלח יד;
  • תכתובות;
  • וכל מידע אחר שמסרת בעת שימוש בשירותים, למשל כחלק מקריאות שירות שנוצרו על ידך במערכות השירותים.
 • מידע אישי הנאסף באופן אוטומטי

בקצרה: מידע מסוים – כגון כתובת IP ו/או מאפייני דפדפן ומכשירים – נאסף אוטומטית בעת ביקור בשירותים.

אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי מידע מסוים כאשר אתה מבקר, משתמש או מנווט בשירותים. מידע זה אינו חושף את זהותך הספציפית (כמו שמך או פרטי הקשר שלך) אלא עשוי לכלול מידע על מכשירים ושימושך בשירותים.

 • המידע האישי שעשוי להיאסף לגביך באופן אוטומטי עשוי לכלול פעולות שביצעת באתר גם אם לא השלמת אותן.

מידע זה נחוץ בעיקר לשמירה על אבטחת ותפעול השירותים, ולמטרות ניתוח ודיווח פנימיים שלנו.

 1. כיצד אנו משתמשים במידע

בקצרה: אנו מעבדים את המידע שלך על בסיס הסכמתך, למטרות קיום הסכם עמך, עמידה בחובותינו החוקיות ו/או למטרות המבוססות על אינטרסים עסקיים לגיטימיים של מפעילת האתר.

אנו משתמשים במידע אישי שנאסף באמצעות השירותים למגוון מטרות עסקיות המתוארות להלן. אנו מעבדים את המידע האישי שלך למטרות אלה מתוך הסתמכות על הסכמה שניתנה לנו על ידך ("הסכמתך"), האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו ("מטרות עסקיות"), על מנת להתקשר אתך בהסכם ("מטרה חוזית") וכן לשם מילוי חובותינו המשפטיות העשויות לחול עלינו על פי חוק ("סיבות משפטיות"). אנו מציינים את עילות העיבוד הספציפיות בהן אנו מסתמכים לצד כל מטרה המפורטת להלן.

 • אנו משתמשים במידע שאנו אוספים או מקבלים:
  • כדי לאפשר יצירת חשבון ותהליך כניסה לשירותים בהתבסס על הסכמתך.
  • כדי לשלוח אליך מידע מנהלי למטרות עסקיות, סיבות משפטיות ו/או מטרה חוזית. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח אליך מידע ו/או הודעות שירות אודות התראות שביקשת לקבל (לדוגמא – פח שלא פונה, יציאה של משאית מאיזור מסויים וכדומה), מידע אודות תכונות חדשות ו/או מידע על שינויים בתנאים ובמדיניות שלנו.
  • כדי להגן על האתר ולנהל את מערך אבטחת המידע של מפעילת האתר, למטרות עסקיות ו/או מסיבות משפטיות. אנו עשויים להשתמש במידע שלך כחלק ממאמצינו לשמור על השירותים בטוחים (לדוגמה, למניעת מעקב ומניעת זליגת נתונים לצד שלישי שאינו מורשה).
  • למטרות חוזיות, כדי לספק לך שירותים בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים בתנאי השימוש.
  • כדי להגיב לבקשות משפטיות ולמנוע פגיעה מסיבות משפטיות. אם נקבל זימון או בקשה משפטית אחרת, ייתכן שנצטרך לבדוק את הנתונים שבידינו כדי לקבוע כיצד להגיב.
  • בכפוף להסכמתך בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע רכישה באמצעות האתר, הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר. כמו כן, הנך מאשר לאתר לשלוח הודעות תזכורת, או הודעות מנהליות בדבר רכישות באתר או שינויים במסמכי המדיניות של החברה. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום או הודעות תזכורת, אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת במסמך זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
  • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגרי המידע של החברה, לצורך השימושים המפורטים בסעיף 2 לעיל.
  • למטרות עסקיות אחרות. אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות עסקיות אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את האתרים, המוצרים, האפליקציות, השירותים, השיווק וחווית המשתמשים.
  • למטרת שיפור שירות הלקוחות, אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.
  • למטרת טיפול במחלוקות.
  • למטרת טיפול בבעיות טכניות.
  • למטרת גביית תשלומים.
 • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגרי המידע של מפעילת האתר, לצורך השימושים המפורטים בסעיף 2 לעיל.
 1. האם המידע שלך יועבר לצדדים שלישיים?

בקצרה: אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים (כגון ספק שירותי ענן ו/או ספקים אחרים הנותנים שירות למפעילת האתר לשם אספקת השירותים ללקוחותיה) על ידי קבלת הסכמתך, כדי לעמוד בדרישות משפטיות, או על מנת לקיים מטרות עסקיות. בכל עת תהיה רשאי לחסום את המידע שנחשף לצד שלישי באמצעות השירותים.

 • אנו משתפים ומגלים את המידע שלך לצדדים שלישיים במצבים הבאים:
  • אנו עשויים לחשוף את המידע שלך במקום בו אנו נדרשים לעשות כן על פי חוק או על מנת לעמוד בחוקים החלים, בקשות ממשלתיות, הליך שיפוטי, צו בית משפט (כגון תגובה לצו בית משפט או זימון, לרבות תגובה לרשויות ציבוריות).
  • אנו עשויים לחשוף את המידע שלך במקום בו אנו מאמינים כי יש צורך לחקור, למנוע או לנקוט בפעולות ביחס להפרות אפשריות של מדיניותנו, חשד להונאה, מצבים הכרוכים באיומים פוטנציאליים על בטיחותו של כל אדם ופעולות בלתי חוקיות, או כראיות בהתדיינות משפטית בה אנחנו מעורבים.
  • אנו עשויים לשתף את הנתונים שלך עם ספקי צד ג', נותני שירותים, קבלנים או סוכנים אשר מבצעים שירותים עבורנו או מטעמנו לשם אספקת השירותי ללקוחותינו ודורשים גישה למידע המצוי במאגרי מפעילת האתר כדי לבצע את עבודתם. דוגמאות לכך כוללות: שירותי סליקת אשראי, שירותי CRM, ושירות לקוחות. אלא אם כן מתואר במדיניות פרטיות זו אחרת, איננו חולקים, מוכרים, מעבירים, משכירים או סוחרים מידע אישי כלשהו עם צדדים שלישיים למטרות קידום מכירות שלהם.
  • אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע שלך בקשר עם, או במהלך משא ומתן של עסקת מיזוג, מכירת נכסי מפעילת האתר, מימון או רכישה של כל עסקי מפעילת האתר או חלק מהם למפעילת האתר אחרת.
  • אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם חברות בת ו/או חברות בבעלות מפעילת האתר, ובמקרה זה אנו נדרוש מאותן חברות לכבד את מדיניות הפרטיות הזו.
 1. האם המידע שלך מועבר לגורמים מחוץ לישראל?

בקצרה: אנו עשויים להעביר, לאחסן ולעבד את המידע שלך במדינות מחוץ לישראל, במידה והם עומדים בדרישות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.

 • שרתי ענן בהם נעשה שימוש נסמכים על שירות הניתן על ידי ספק שירותי ענן שבסיסי הנתונים שלו עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל. אנא שים לב כי המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד על ידינו בכל מדינה אחרת בה מפעילת האתר או נותני השירותים שלה מחזיקים שרתים, ועל ידי ושימוש בשירותינו אתה מסכים לכל העברת מידע כזו.
 • אנו נבצע העברת את העברת המידע האישי שלך אל מחוץ לגבולות המדינה בהתאם להוראות החוק המתאימות.
 1. למשך כמה זמן אנו שומרים את המידע שלך?

בקצרה: אנו שומרים את המידע שלך כל עוד הוא נחוץ כדי לממש את המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, בהתאם להסכמתך או אם כן נדרש אחרת על פי חוק.

 • אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא נחוץ למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי חוק (כגון לצרכי מס, דרישות חשבונאות או דרישות משפטיות אחרות). במידה ולא מוטלת על מפעילת האתר דרישת חוקית ו/או כל חובה אחרת לשמור תצלומי ווידאו וסטילס המבוצעים על ידי מערכות מפעילת האתר, תצלומים אלה יימחקו באופן אוטומטי לאחר תקופה בת חצי שנה.
 • כאשר אין לנו מטרה עסקית לגיטימית מתמשכת לעבד את המידע האישי שלך, אנו נמחק את רכיבי המידע בהם אין צורך או נהפוך אותם לאנונימיים, או, אם זה בלתי אפשרי (לדוגמא, מכיוון שהמידע האישי שלך נשמר בארכיוני הגיבוי של מפעילת האתר), אנו נשמור בצורה מאובטחת את המידע האישי שלך ונבודד אותו מכל גישה של גורם ו/או מערכת המבצעת עיבוד נוסף של המידע עד למחיקה אפשרית.
 1. כיצד אנו שומרים על אבטחת המידע שלך? 

מפעילת האתר מיישמת בשירותים ובשירות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש בשירותים הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש בשירותים, ולא תהיה לך שום תלונה כלפי האתר במידה ומידע כלשהו אודותיך ו/או אודות פעילותך בשירותים זה יועבר לצד ג' בעקבות פריצה ו/או התקפה על שרתי האתר ו/או בעקבות פרצת אבטחה ו/או תקלה טכנית.

 1. Cookies
  • האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולן השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
  • דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  • מפעילת האתר עשויה להתיר לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות בשירותים. המודעות שבהן אתה עשוי לצפות בעת הביקור בשירותים מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של השירותים. ראה למשל מדיניות הפרטיות של גוגל בנושא.
 2. קבלת התנאים
  • בשימוש בשירותים ו/או באתר אתה מאשר את קבלת תנאי מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש. במידה ואינך מסכים למדיניות פרטיות זו או לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש בשירותים. במידה ותמשיך להשתמש בשירותים או בשירות אחרי פרסום מדיניות הפרטיות הזו, יחשב הדבר כקבלת מדיניות הפרטיות הזו באופן מלא על ידך.
  • כל פעולה כלשהי בשירותים מפעילת האתר כפופה לאמור במסמך זה.
  • כל המבצע פעולה כלשהי בשירותים מפעילת האתר מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי מסמך מדיניות פרטיות זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בו. מדיניות פרטיות זו מהווה הסכם לכל דבר וענין בין מפעילת האתר למשתמשים בשירותים. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש בשירותים.
 3. שינויים במדיניות הפרטיות 
  • מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אנחנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי להישאר מעודכנים. אתה מצהיר שאתה אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודע לשינויים שכן מרגע פרסומם הם מחייבים אותך.
  • תכני האתר, כולם או חלקם, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את מפעילת האתר. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

במידה ויש לך שאלה לגבי מדיניות הפרטיות, פעולת האתר או השירותים או כל עניין אחר הנוגע למפעילת האתר, אתה מוזמן ליצור איתנו קשר בכתובת הדוא"ל: team@codolife.com