מזל טוב על הצטרפותך למשפחת קודו!

מסלול קודו אונליין | מה הוא כולל?

תנאי השירות שחשוב להכיר.

נהלים כלליים:

מסלולים ומחירים:

קודו אונליין – מנוי חודשי מתחדש
מחיר מנוי חודשי הינו 350 ש"ח. רכישת מנוי חודשי מתחדש תקנה הנחה חודשית קבועה של 100 ש"ח לחודש ללא הגבלת זמן, כך שעלות מנוי חודשי מתחדש תהיה מופחתת ותעמוד על סך של 250 ש"ח לחודש, המזכה את מחזיק המנוי באפשרות להרשמה לכל המפגשים ללא הגבלה.המנוי החודשי המתחדש ממשיך להתחדש על לבקשה להפסיקו. תנאי הפסקת המנוי בהמשך.

תנאי המסלול:
כאמור, המנוי מתחדש מדי חודש עד להפסקתו באמצעות הודעה מראש במייל. ישנה אפשרות לבטל ולהקפיא את המנוי, בהתאם לפירוט התנאים בהמשך.
הפסקת המנוי החודשי המתמשך – מחייבת הודעה מראש ובכתב במייל מראש, המנוי יבוטל חודש לאחר ההודעה, ולאחר חיוב אחרון יחסי להשלמה לתקופה של חודש התראה. (לדוגמא – מנוי שיבוטל שבוע לאחר מועד החידוש ישלים עוד 3 שבועות לחודש וכיו"ב).
במידה ובוטל המנוי החודשי המתמשך בתוך החודש הראשון לתחילת המנוי, ייגבה המחיר המלא בגין החודש הראשון, קרי 350 ש"ח.
הקפאת מנוי:
ניתן להקפיא את המנוי לתקופה של בין שבוע לחודשיים לפי צורך בעל המנוי, בתקופת ההקפאה בלבד לא יחויב בעל המנוי בתשלום עבור המנוי. ההקפאה תבוצע באמצעות פנייה בכתב לכתובת המייל של קודו בלבד. ניתן לבצע הקפאה מיידית, בתנאי שלא בוצע כל שימוש במנוי ביום ההקפאה. ניתן להקפיא מנוי מראש בכפוף לציון תאריכי ההקפאה.

לא ניתן לחזור מהקפאה לחודש אחד בלבד, אלא בנוהל הפסקת מנוי – המחייבת הודעה מראש של חודש וחיוב יחסי. חזרה לאחר הקפאה דינה כרכישה מחודשת, קרי לתקופה של מינימום חודשיים.

לא ניתן לבצע הקפאה רטרואקטיבית של המנוי. הקפאה יכולה להיכנס לתוקף מיד עם שליחת הבקשה גם אם לא התקבלה תשובה בכתב במייל, אך לא עבור תקופה שעברה.

במקרה של הקפאה לטווח ארוך, יגבה תשלום בגין חודש ההתראה.
ניתן לחזור למנוי לאחר חודשיים, ולקבל החזר בגין חודש ההתראה. לאחר תום תקופת ההקפאה החיובים יבוצעו רק חודש לאחר החזרה.
חזרה מהקפאה – תבוצע באמצעות שליחת אימייל עדכון. חזרת המנוי לתוקף תתבצע אוטומטית ללא צורך באישור נוסף.
מה קורה במצב של אי חזרה מהקפאה לאחר חודשיים?

  1. ניתן לבצע הארכה של ההקפאה לתקופה נוספת של עד חודש, בכתב במייל ולקבל אישור.
  2. ללא שליחת אימייל, המנוי יתבטל אוטומטית שלושה חודשים לאחר התחלת ההקפאה. חודש ההתראה אינו יינתן עוד לשימוש.

האם ניתן לקבל החזר על מנוי?
לאחר תום מועד הביטול המוקנית למשתמש לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש, לא ניתן לקבל החזר על מנוי ששולם, אלא רק להמיר את יתרת הסכום היחסי שנותר מהשירות – לשירות אחר.
עבור מנוי שנעשה בו שימוש בטווח של 48 שעות מיום הרכישה – ישלם בעבור השבוע הראשון של המנוי בלבד ויקבל זיכוי בעבור היתרה.

מנוי חד חודשי
עלות המנוי היא 350 ש"ח לחודש, ומקנה זכאות להשתתפות במפגשים ללא הגבלה במהלך החודש הנבחר בלבד.
מנוי לחודש אינו מתחדש אוטומטית, ניתן לביטול לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש בלבד, ולאחר מכן לא ניתן לביטול ולא ניתן להקפאה.
האם ניתן לקבל החזר על מנוי?
לאחר תום מועד הביטול המוקנית למשתמש לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש, לא ניתן לקבל החזר על מנוי ששולם, אלא רק להמירו לשירות אחר חלף הסכום ששולם ולא מוצה.
מנוי שנעשה בו שימוש בטווח של 48 שעות מיום הרכישה – ישלם בעבור השבוע הראשון של המנוי בלבד ויקבל זיכוי בעבור היתרה.
האם ניתן לשדרג למנוי חודשי מתחדש?
ניתן לשדרג למנוי מלא לאחר סיומו, ללא ביצוע החזר כספי / קיזוז הפרשים.

כרטיסייה
עלות כרטיסייה היא 150 ש"ח, והיא מקנה כניסה ל-6 מפגשים מתוך המפגשים של המסלול המלא בחודש קלנדרי אחד. ניתן להאריך את הזכאות לתקופה נוספת בכתב במייל ולקבל אישור.
כרטיסייה מחייבת הרשמה למפגשים מראש, לא ניתן להשתתף במפגש ללא הרשמה מראש. ניתן לבטל השתתפות במפגש שנרשמת אליו מראש אם אין אפשרות להשתתף בו.

הכרטיסייה אינה תקפה למפגשים שאין אליהם הרשמה: מועדונים 6:00, 18:30 וסופשבוע.

האם ניתן לקבל החזר כספי?

ניתן לבטל את העסקה לפי חוק הגנת הצרכן כמפורט בסעיפים ‏4.7 עד ‏4.9 לתנאי השימוש. לאחר מכן, לא ניתן לקבל החזר כספי, אלא רק להמירו לשירות אחר חלף הסכום ששולם ולא מוצה.
כרטיסייה שנעשה בה שימוש לא יינתן החזר גם בטווח של 48 שעות.

הכרטיסייה איננה ניתנת להקפאה או להמרה בשירות אחר.

האם ניתן לשדרג למנוי חודשי מתחדש?  

ניתן לשדרג למנוי לאחר סיום הכרטיסייה, לא ניתן לבצע השלמות למנוי לאחר רכישת הכרטיסייה