קורס הצעת מחקר לדוקטורט

הצעת המחקר לדוקטורט כרוכה בקריאה, כתיבה וחשיבה מעמיקה לאורך זמן. זה פרויקט מורכב, שקשה לגשת אליו לבד ובביטחון.

בקורס נכיר את שלבי ההגשה, נלמד דרכים להקל על הכתיבה, ובעיקר- נעבור אותו לבד ביחד.


מטרות הקורס
 • תרגול עבודה איכותית על הצעת המחקר, בקבוצה תומכת ובשגרה
 • ניהול נכון של הקריאה והכתיבה לצורך קידום הפקת הצעת המחקר
 • הכשרה בנושא ניהול נכון ויעיל של פלטפורמות ציטוט, לוח הזמנים והמשימות
 • השלמת טיוטה של הצעת מחקר להגשה עד סוף הקורס


טופס התעניינות


דרישות הסף להשתתפות
 • נושא מאושר למחקר דוקטורט
 • היכרות בסיסית עם תחום המחקר
 • נכונות להקדשת מינימום יום בשבוע לקריאה ולעבודה על הצעת המחקר
 • מחויבות כלפי מטלות הקורס (הכנת רשימת קריאה, משימות כתיבה בין המפגשים)
תכני הקורס - התכנית הבסיסית

מהי הצעת המחקר ואיך ניגשים אליה?

נלמד מה הדרך היעילה למפות את תכני המחקר. נכיר פלטפורמה טכנולוגית , נבין כיצד ניתן לצאת ממיפוי למבנה ולשאלת מחקר.

ניהול ההצעה כפרויקט

נבין כיצד לתכנן את כתיבת ההצעה כפרויקט ארוך טווח, נבין מה לוח הזמנים ההגיוני וכיצד לנהל אותו

תוכנות ציטוט: כלים וטריקים

נכיר את היתרונות והחסרונות של תוכנות הציטוט השונות, נכיר טריקים לייעול העבודה, ונצלול לעבודה מעשית

ניהול רשימת הקריאה

נבין כיצד מחליטים כמה ואילו טקסטים לקרוא, כיצד לתעדף, מה כדאי לקרוא ברפרוף ומה לעומק
בתכנית המלאה נעסוק גם ב:

מבנה סקירת הספרות

נבין כיצד לתכנן את סקירת הספרות במבנה של הצעת במחקר לדוקטורט, וכיצד להיערך לכך כבר בשלב הקריאה

קריאה יעילה

נלמד כיצד לייעל את תהליך הקריאה, כיצד לייצר קריאה מהירה אך לצד זאת רלוונטית, באופן שמקיף את תחום המחקר

ניהול הזמן והרגשות

נלמד כיצד לתכנן יעדים לטווח הקצר, ונבין מה עושים למול מחסומים רגשיים

כתיבה תמציתית

נלמד כיצד להעביר את הרעיון שלנו באופן חסכני ומדויק, וכיצד לשפר טקסט קיים לכדי טיעון רזה ואפקטיבי

ביקורת עמיתים

נעבור יחד על הטקסטים אחד של השני, ונבין כיצד ניתן לשפר את הטקסט ולעלות עוד רמה אחת מעלה

כתיבת מתודולוגיה

נבין כיצד נראית כתיבה איכותית של פרק המתודולוגיה בהצעה

עריכה ופולישים

לקראת סוף הקורס נתכוונן לטיוטה סופית, נבין כיצד לחזק את ההצעה באמצעות ספרות נוספת או שכתוב

סיכום וצעדים להמשך

נלמד מה קורה בזמן ואחרי הגשת ההצעה, וכיצד ניתן להיערך ליום שאחרי ההגשה והמשך העבודה על הדוקטורט

התכנית הבסיסית

400 חד פעמי
 • 4 מפגשי מבוא בלבד
 • הרכבת רשימת הקריאה
 • התחלת התנסות בכתיבה

התכנית המלאה

950 חד פעמי
 • כל מפגשי התכנית הבסיסית
 • 8 מפגשים נוספים
 • עבודה על סקירת ספרות
 • השלמת טיוטה של הצעת המחקר
זה לא עוד קורס תיאורטי.

הייחוד שלנו הוא עבודה לבד ביחד

על מנת לעזור לכם להתקדם במקצועיות ובשגרה. לכן התכנית כוללת גם:

תרגול והתקדמות במפגשים עצמם

מטלות בית לעבודה בין המפגשים

גישה לדרייב עם חומרים רלוונטיים

ליווי בקבוצת וואטסאפ סגורה

שעת ייעוץ אישי בתשלום נוסף

50% הנחה לחודש הראשון למנוי לקודו אונליין

צפו במפגש כתיבת הצעת מחקר לדוקטורט

המפגש עוסק בכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט, הצגת חלקיה השונים וכיצד ניתן לצלוח את אתגרי הכתיבה בהצלחה.

מנחת הקורס היא תהל גולדשמיד

תהל היא דוקטורנטית להיסטוריה באוניברסיטת שיקגו. תחומי העניין שלה הם היסטוריה של גרמניה ופולין במאה העשרים, עם התמחות בהיסטוריה והזיכרון של שואה ונאציזם, וכן תרבות חומרית, במיוחד אדריכלות ומרחב. תהל חברה בצוות קודו למעלה מ3 שנים, וליוותה עשרות חוקרים וחוקרות לסיום הפרויקט המחקרי.

"הקורס מיועד לכל מי שלא התנס/תה מעולם בכתיבת הצעת מחקר, לעיתים רבות היעדר הניסיון מותיר אותך בשלב הקריאה עם תחושת תקיעות. בקורס נרכוש כלים להתמודדות עם הצעת המחקר, הן ברמה האקדמית פרקטית והן ברמה הפסיכולוגית. בסיומה של התוכנית המלאה נישאר עם טיוטה של הצעת המחקר".

תשובות לשאלות נפוצות (FAQ)

ביטול שיבוצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס, תזכה בהחזר כספי מלא בניכוי עמלות ודמי טיפול בשיעור של 5%.

בהודעת ביטול בכל מועד מאוחר יותר מהמועדים שצוינו, ינתן החזר כספי של 50%. 

ביטול שיבוצע לאחר התחלת הקורס, ללא תלות בהשתתפות במפגשים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יזכה בהחזר כספי למעט במקרה בו חל הביטול בטווח של עד 24 שעות ממועד המפגש הראשון, החזר כספי של 50%.

במקרה של ביטול השתתפות בקורס, חובה למחוק את כל החומרים של הקורס, ההקלטות שנשלחו לרשימת המשתתפים, לצאת מקבוצת הוואטסאפ, ומהדרייב ולהימנע מלעשות כל שימוש בחומרים אלה. 

הודעת ביטול תמסר בכתב למייל של קודו, כל הודעה שתמסר בדרך אחרת לא תחשב להודעת ביטול. 

במקרה של ביטול השתתפות בקורס שאינו מאפשר זיכוי כספי, תתאפשר החלפה לשירות אחר בניכוי התמורה היחסית עבור השירות שניתן, בין אם נצרך או לאו. 

ניתן לעבור מהתכנית הבסיסית לתכנית המלאה באמצעות פניה בכתב, ולאחר השמת ההפרש במחיר התכניות. אישור הבקשה כפופה למספר המקומות הפנויים בתכנית המלאה. ניתן לבצע את המעבר לכל המאוחר, עד שני מפגשים במהלת התכנית המלאה. במידה והמעבר יבוצע לאחר התחלת התכנית המלאה תינתן הזדמנות להשלמת המפגשים באמצעות צפייה בהקלטת השיעור.

אחריות השלמת המפגשים היא על הלקוח בלבד.

הקפאת הקורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המיזם.