סדנת כתיבה אקדמית במשפטים

הסדנא עוסקת בכתיבה משפטית אקדמית, בהבדלים בין סוגים שונים של פרסומים משפטיים ובאופן בו ניתן להגיע לפרסום מאמרים משפטיים.

המרצה הוא גלי רכבי, דוקטורנט למשפטים באוניברסיטת הרווארד.

סדנאות בתשלום