סדנת כתיבה אקדמית במשפטים
בסדנא דיברנו על ההבדלים בין סוגים שונים של פרסומים משפטיים, וכיצד ניתן להגיע לפרסום מאמרים.

סדנאות בתשלום